ชื่อโครงการ คู่มือโครงการ ไพล์ตัวอย่าง
โครงการอบรม google calendar คู่มือและโครงการอบรม google calendar -
โครงการอบรมการทำจดหมายเวียน คู่มือโครงการอบรมการทำจดหมายเวียน -
โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม Doodle คู่มือการใช้ Doodle -
โครงการอบรมการสร้าง Google Form คู่มือโครงการอบรมการสร้าง Google Form ตัวอย่างแบบสอบถาม
โครงการอบรม Google Document และ Google Sheet คู่มือโครงการอบรม Google Document และ Google Sheet -
โครงการอบรมการใช้_Email_line_facebook คู่มือโครงการอบรมการใช้_Email_line_facebook -
- คู่มือการใช้โปรแกรม CEIC Data -
โครงการอบรมการใช้ระบบ Smart Econ คู่การใช้การระบบ Smart Econ ของงานการศึกษา -
โครงการอบรมการสร้างเอกสารด้วย AutoCrat คู่มือการใช้งาน AutoCrat ในการสร้างเอกสาร -
- คู่มือการส่งเอกสารให้กับอาจารย์ขอ -
โครงการอบรมการทำจดหมายเวียนทาง E-Mail คู่มือการสร้างจดหมายเวียน Email -
โครงการอบรมการใช้งาน Google Classroom คู่มือการใช้งาน Google Classroom -
- คู่มือการใช้ระบบใบลาออนไลน์ -